Home Ik ben flexwerker

Ik ben flexwerker

Met een perspectiefverklaring is het voor jou mogelijk om een huis te kopen.

De perspectiefverklaring is een document dat gebruikt kan worden voor de aanvraag van een hypotheek. Er wordt gekeken naar de toekomstige mogelijkheden van de flexwerker om een inkomen te vergaren. Het document laat zien dat er een objectief onderzoek is geweest naar de toekomstige arbeidsmarktpositie en verdiencapaciteit van de flexwerker. Dit geeft de hypotheekverstrekker het vertrouwen dat er een realistische inschatting is gemaakt.

Met een perspectiefverklaring kan de hypotheekverstrekker bij een hypotheekaanvraag uitgaan van het gemiddelde inkomen over de laatste drie maanden. Je moet minimaal één jaar werken voor dezelfde uitzendonderneming om een verklaring aan te kunnen vragen. Een perspectiefverklaring is geen garantie dat je een hypotheek kan ontvangen, het is één van de onderdelen die een hypotheekverstrekker meeweegt. Het is aan de hypotheekverstrekker om te beslissen of en zo ja hoeveel hypotheek jij kan krijgen.

Welke hypotheekverstrekkers doen mee?

Bekijk hier het overzicht van deelnemende hypotheekverstrekkers

Welke uitzendondernemingen mogen een perspectiefverklaring afgeven?

Bekijk hier het register

Flexwerkers vragen:

 • Wat als ik nog geen 52 weken werkzaam ben voor een uitzendbureau of gewisseld van uitzendbureau?

  De uitzendkracht dient minimaal 52 weken gewerkt te hebben voor de uitzendonderneming die de perspectiefverklaring uit kan geven.

  Als men overstapt van de ene naar de andere uitzendonderneming (ook al blijft men werken bij dezelfde opdrachtgever / inlener) dan kan wel sprake zijn van opvolgend werkgeverschap, maar dient opnieuw 52 weken gewerkt te worden voor de nieuwe uitzendonderneming. De huidige werkgever (uitzendonderneming) moet namelijk minimaal 52 weken een eigen beoordeling hebben kunnen uitvoeren op de werknemer.

 • Welke hypotheekverstrekkers ondersteunen de Perspectiefverklaring?

  Een groot aantal hypotheekverstrekkers ondersteunt het initiatief van de Stichting Perspectiefverklaring. Een actueel overzicht treft u hier aan.

 • Hoe kan ik als flexwerker een perspectiefverklaring aanvragen?

  Een perspectiefverklaring mag alleen worden afgegeven door een uitzendonderneming die in het register van de Stichting Perspectiefverklaring staat. Het register is op deze website te raadplegen. Neem in ieder geval contact op met de intercedent van de uitzendonderneming waarbij u werkzaam bent. De intercedent kan u vertellen of de uitzendonderneming is geregistreerd bij de Stichting Perspectiefverklaring en hoe het proces verder verloopt.

Hypotheekverstrekkers