Home Aanmelden Stappenplan

Stappenplan

Om het proces van registratie soepel te doorlopen, adviseren wij het volgende stappenplan:

  1. Doornemen Normenset Perspectiefverklaring en Programma van Eisen Uitzendondernemingen;
  2. Inrichten organisatie conform Normenset en Programma van Eisen;
  3. Afspraak met inspectie-instelling;
  4. Aanmelden bij de Stichting Perspectiefverklaring;
  5. Betalen entreenota van de Stichting Perspectiefverklaring;
  6. Laten uitvoeren inspectie door inspectie-instelling;
  7. Bij positief resultaat opname in Register Stichting Perspectiefverklaring, anders doorvoeren herstel.

Hypotheekverstrekkers