Home Aanmelden Inspectie-instellingen

Inspectie-instellingen

De Stichting Perspectiefverklaring werkt samen met onafhankelijke inspectie-instellingen voor het laten inspecteren van de uitzendondernemingen die willen worden opgenomen in het Register Perspectiefverklaring. Aan de inspectie-instelling en de inspecteurs die de inspecties uitvoeren worden eisen gesteld. Deze eisen en andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn opgenomen in het Reglement Registratie.

De Stichting werkt momenteel samen met:

Hypotheekverstrekkers